Giúp Các Gia Đình Đoàn Tụ Bên Nhau 

 

Bảo lãnh gia đình là cách phổ biến nhất mà một người thân của công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân có thể di cư qua Mỹ và nhận được thẻ xanh.

Theo luật di trú của Hoa Kỳ thì có hai nhóm người có cơ hội xin thẻ xanh qua cách bảo lãnh gia đình. Đó là 1) Thân nhân trực hệ (Immediate Relative), hoặc 2) Thân nhân ưu tiên (Preference Category relative).

Thân nhân trực hệ bao gồm vợ chồng, con dưới 21 tuổi và cha mẹ của công dân Hoa Kỳ. Nhưng trong trường hợp bảo lãnh cho cha mẹ thì người nộp đơn bảo lãnh phải có ít nhất 21 tuổi. Thân nhân trực hệ không bị hạn chế về số lương người nhập cư và có thể di cư một cách khẩn cấp.

Các thân nhân khác của công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân rơi vào nhóm thân nhân ưu tiên và bị hạn chế về số lượng người nhập cư hàng năm. Con số này là do Quốc hội thông qua và nó cố định mỗi năm, không thay đổi. Các nhóm ưu tiên là như sau:

  • F1 --- Con chưa lập gia đình (trên 21 tuổi) của công dân Hoa Kỳ
  • F2A --- Vợ chồng và con chưa lập gia đình (dưới 21 tuổi) của thường trú nhân
  • F2B --- Con chưa lập gia đình (trên 21 tuổi) của thường trú nhân
  • F3 --- Con đã có gia đình (trên 21 tuổi) của công dân Hoa Kỳ
  • F4 --- Anh chị em của công dân Hoa Kỳ (bao gồm anh chị em khác cha/mẹ và anh chị em kế)

Tuy rằng di cư qua cách bảo lãnh gia đình là phương pháp phổ biến nhất để được phép định cư ở Mỹ, quá trình bảo lãnh có rất nhiều quy định cần phải lưu ý. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm cho hồ sơ bị chậm lại, thậm chí bị từ chối. . Nếu quý khách có ý muốn bảo lãnh thẻ xanh cho thân nhân của mình, xin vui lòng liên lạc với luật sư di trú tại Queen City Immigration Law để giúp quý khách đoàn tụ với gia đình của mình.

 

K-1 Visa Hôn Thê/Hôn Phu

Visa K-1 là một loại thị thực cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Hoa Kỳ tối đa 90 ngày để kết hôn với hôn thê (hôn phu) và nộp đơn xin định cư ở Mỹ (xin thẻ xanh). Các con chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi của những người có visa K-1 được phép xin cấp visa K-2.

K-3 Visa Hôn Nhân

Visa K-3 là một loại thị thực dành cho những người đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ và đang chờ hồ sơ bảo lãnh cho họ được sở di trú chấp nhận. Sau khi nộp đơn bảo lãnh thân nhân (Form I-130), người nước ngoài có thể xin visa K-3 để qua Mỹ luôn. Các con chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi của những người có visa K-3 được phép xin cấp visa K-4.


I-601 Đơn xin Miễn Lệnh cấm Nhập cảnh

Một số người nước ngoài bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ vì họ rơi vào một trong những trường hợp bị cấm theo mục 212 của bộ luật di trú. Các lý do có thể khiến cho người nước ngoài bị loại khỏi Hoa Kỳ bao gồm đã bị kết án tội hình sự, lạm dụng ma túy, một số vấn đề về sức khỏe và tâm lý, và thời gian sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Khi nộp đơn xin visa hay thẻ xanh, mọi người nên xác định là mình có bị cấm nhập cảnh hay không. Nếu quý khách bị cấm nhập cảnh, luật sư di trú của chúng tôi có thể giúp quý khách nộp đơn để xin miễn lệnh cấm để được cấp thẻ xanh hoặc visa.

    I-751 Đơn xin loại bỏ điều kiện cư trú

    Khi người nước ngoài kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc với một người có thẻ xanh, và nộp đơn xin định cư, thì người đó sẽ được cấp thẻ xanh có điều kiện, nếu như cuộc hôn nhân chưa đủ 2 năm. Thẻ xanh có điều kiện này chỉ có hạn 2 năm (thẻ xanh bình thường có hạn 10 năm). Trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn, những người có thẻ xanh này sẽ phải nộp đơn xin loại bỏ điều kiện cư trú để nhận thẻ xanh 10 năm và tiếp tục sinh sống tại Mỹ.