Queen City Immigration Law jest kancelarią prawną w Charlotte, w stanie Karolina Północna oferującą pełen zakres usług imigracyjnych. Kancelaria koncentruje się na strategicznych potrzebach naszych klientów. Nasza firma specjalizuje się w zdecydowanej, inteligentnej i dokładnej reprezentacji prawnej zarówno dla pracodawców, jak i inwestorów. Wspieramy również rodziny i osoby prywatne na całym świecie oferując usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb. Dysponujemy zespołem prawników i personelu posługujących się biegle językiem polskim, hiszpańskim, francuskim, i wietnamskim, którzy gotowi są świdczyć na rzecz naszych klientów usługi na najwyższym poziomie. Obługa w pozostałych językach może zostać zorganizowana na życzenie klienta.

 
 

NASZE USŁUGI

 

DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Sprawdź, jak szybko i wydajnie pomagamy pracodawcom zatrudnić najlepszych specjalistów na świecie.

 • H-1B: dla pracowników na stanowiskach specjalistycznych

 • H-2A: dla tymczasowych lub sezonowych pracowników rolnych

 • H-2B: dla tymczasowych lub sezonowych pracowników nie zajmujących się rolnictwem

 • L-1: dla pracowników w ramach transferu wewnątrzkorporacyjnego

 • O-1: dla osób o wybitnych zdolnościach lub z osiągnięciami w dziedinie nauki, sztuki, kultury, biznesu, sportu oraz filmu

 • P-1: dla osób przybywających do USA indywidualnie lub zespołowo celem wzięcia udziału w przedstawieniach artystycznych lub zawodach sportowych

 • R-1: dla duchowych do wykonywania działalności duszpasterskiej

 • Wnioski o kartę stałego pobytu dla pracowników w ramach EB-1, EB-2 oraz EB-3

DLA RODZIN

Gotowi na następny krok? Dowiedz się, w jaki sposób możesz wyemigrować do Stanów Zjednoczonych z powodu więzi rodzinnych.

 • Petycje o zieloną kartę dla małżonków, dzieci, rodziców i rodzeństw

 • Petycje o wizy K-1 dla narzeczonych w celu zawarcia ślubu w USA oraz wizy K-2 dla ich dzieci w wieku poniżej 21 lat

 • Petycje o wizy K-3 dla małżonków, dla których wniosek I-130 został już złożony, ale nie rozpatrzony, oraz wizy K-4 dla ich dzieci w wieku poniżej 21 lat

 • I-751: Petycje o zniesienie warunkowości stałego pobytu (petycje o wydanie 10-letniej zielonej karty dla osób, które uzyskały 2-letnią kartę poprzez małżeństwo)

 • I-90: Wnioski o wydanie nowej karty stałego pobytu

 • I-601, I-601A i I-212: Wnioski o uchylenie zakazu wjazdu

 • Petycje o nadanie zielonej karty dla ofiar przemocy rodzinnej na zasadzie VAWA (Ustawa przeciw przemocy wobec kobiet)

 

DLA INWESTORÓW

Rozważasz rozpoczęcie działalności lub inwestycję w biznes? Dowiedz się, jak wyemigrować do USA poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI).

 • Program EB-5: umożliwia ubieganie się o zieloną kartę osobom posiadającym znaczny majątek i chcącym zainwestować co najmniej $500 000 w amerykańskie przedsiębiorstwo mogące stworzyć co najmniej 10 pełnoetatowych miejsc pracy

 • E-1: zezwala obywatelom wybranych państw, które ratyfikowały bilateralne umowy handlowe ze Stanami Zjednoczonymi (w tym Polski), na tymczasowy pobyt na terytorium USA w celu prowadzenia handlu międzynarodowego

 • E-2: zezwala obywatelom państw sygnatariuszy umów bilateralnych ze Stanami Zjednoczonymi (w tym Polski), którzy zainwestowali odpowienie środki w amerykańskie przedsiębiorstwo, na tymczasowy pobyt na terytorium USA w celu prowadzenia tam działalności gospodarczej

OBRONA PRZED DEPORTACJĄ

Grozi Ci postępowanie deportacyjne? Dowiedz się, jakich strategii i mechanizmów obronnych używamy, aby dochodzić Twoich praw.

 • Wniosek o uchylenie zakazu wjazdu lub nakazu deportacji z powodu wyroku karnego

 • Wniosek o uchylenie zakazu wjazdu lub nakazu deportacji z innych powodów

 • Wniosek o udzielenie azylu, wstrzymanie usunięcia lub przyznanie przywileju na podstawie konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur

 • Wniosek o użycie prokuratorskiej swobody decydowania

 • Wizy U dla ofiar przestępstw, które są pomocne w procesie śledztwa

 
 

OBYWATELSTWO

Gotów na realizację amerykańskiego snu?

Dla wielu osób przybywających do Stanów Zjednoczonych ostatecznym celem jest uzyskanie amerykańskiego obywatelstwa, które można osiągnąć poprzez naturalizację. Osoba posiadająca zezwolenie na stały pobyt przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku małżeństwa z obywatelem USA) i spełniająca pozostałe kryteria ma prawo złożyć do USCIS wniosek o nadanie obywatelstwa.

Nasi doświadczeni prawnicy pomogą zrozumieć wymagania naturalizacji i wskażą, co należy zrobić, żeby te wymagania spełnić. Pomożemy również w skompletowaniu informacji i dowodów, przygotowaniu pakietu aplikacyjnego, a także w nauce do testu na amerykańskie obywatelstwo.